Jeans

Ceník

                                                       

 

Aktuální ceník 2022

                                 -pro školní výlety sleva - informace u provozovatele
 
Poplatky pro ubytované návštěvníky:
Cena za pronájem chatky: TYP - A
Ubytování na 1 noc 850,- Kč
Ubytování na 2 noci 1 900,- Kč
Ubytování na 3 noci 2 250,- Kč
Ubytování na 4 noci 2 700,- Kč
Ubytování na 5 nocí 3 000,- Kč
Ubytování na 6 nocí 3 400,- Kč
Ubytování na 7 nocí 3 600,- Kč
Cena za pronájem nové chatky: TYP - B - 3,5 x 3,5 m
Ubytování na 1 noc  1 200,- Kč
Ubytování na 2 noci 2 000,- Kč
Ubytování na 3 noci 2 650,- Kč
Ubytování na 4 noci 3 100,- Kč
Ubytování na 5 nocí 3 600,- Kč
Ubytování na 6 nocí 4 000,- Kč
Ubytování na 7 nocí 4 500,- Kč
Cena za pronájem nové chatky: TYP - C - 4 x 4 m
Ubytování na 1 noc 1 400,- Kč
Ubytování na 2 noci 2 600,- Kč
Ubytování na 3 noci 3 250,- Kč
Ubytování na 4 noci 3 550,- Kč
Ubytování na 5 nocí 4 000,- Kč
Ubytování na 6 nocí 4 500,- Kč
Ubytování na 7 nocí 5 000,- Kč
+ cena za odebranou energii (platí se při odjezdu) 7,- Kč za 1 kWh

Cena zahrnuje veškeré poplatky kromě poplatku za psa a poplatku z pobytu. Po objednání je nutno zaplatit na účet OÚ (ČS a. s., č. ú. 1524652389/0800, v. s. je číslo faktury) zálohu ve výši 1500,- Kč - nejpozději v den splatnosti uvedený na zálohové faktuře. V případě neuhrazení v termínu splatnosti se rezervace ruší. Doplatek je splatný při nástupu, při nedodržení termínu nástupu následující den záloha propadá.
Chatky jsou rezervovány do 18.00 hodin dne dohodnutého nástupu.
Telefon: 568 865 238 - správce veřejného tábořiště, 568 865 220 - kancelář Obce Rouchovany

Ceník pro podnikové chaty:  
Paušální poplatek za 1 vozidlo a rok 800,- Kč
Poplatek za odpady na rok 800,- Kč
Cena vody za 1m3 65,- Kč/m3
Za poškození hradí rekreant plnou cenu.  
Za ušpinění matrace hradí její vyčištění 200,- Kč
V případě poškození chatky a jejího vybavení hradí rekreant škodu přímo u správce.  
Nevynáší se vybavení ven z chatek.  
Žádáme rekreanty, aby chatky předávali při ukončení pobytu v původním stavu s kompletním vybavením a uklizením. Použité povlečení bude svlečené, poskládané na jednotlivých lůžkách.
Ceník ubytování - ostatní
Osoba bez stanu (pod širákem) 60,- Kč
Stan pro 1 - 2 osoby 80,- Kč
Stan pro 3 - 4 osoby 120,- Kč
Karavan včetně přístřešku 180,- Kč
Osobní automobil 70,- Kč
Jednostopé motorové vozidlo 30,- Kč
Osobní obytné vozidlo (AVIA, IVECO, ...) 190,- Kč
Přívěsný vozík 60,- Kč
Obytná maringotka 190,- Kč
 
Dospělá osoba (15 let a více)
držitel ZTP a ZTPP
25,- Kč
10,- Kč
Dítě do 15 let
držitel ZTP a ZTPP
15,- Kč
5,- Kč
Poplatek za psa na den 100,- Kč
Poplatek za užívání hygienické buňky
Použití hygienické buňky zdarma
Cena žetonu na sprchy s teplou vodou 25,- Kč
Ostatní poplatky pro ubytované
Paušál za elektrický proud pro přívěs na 1 den 120,- Kč
Poplatek z pobytu dle vyhlášky 1/2019
Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby mladší 18 let a ZTP/P
Poplatek z pobytu na 1 den  10,- Kč

Poplatky pro stálé hosty s kempovými přívěsy nebo stany:

Poplatek za místo
Poplatek zahrnuje poplatek z místa za karavan, přístřešek ke karavanu, parkování 1 auta, poplatek z pobytu za nejvýše 4 nahlášené osoby a užívání hygienické buňky.

Poplatek v sezóně 2022 je nutno uhradit před vjezdem do areálu veřejného tábořiště. Sezóna pro stálé hosty je od pátku  29.4.2022  do  30.9.2022
Poplatek za místo při rozloze do 40 m2 11 000,- Kč
Poplatek za místo při rozloze 40 m2 - 50 m2 14 000,- Kč
Podmínkou přidělení zvláštní sazby je zaplacení tohoto poplatku v plné výši na obecním úřadě nebo v recepci a nahlášení údajů o osobách využívajících stálý karavan. Po zaplacení tohoto poplatku bude vydán doklad stálého hosta.
Pro statistické potřeby při příjezdu do tábořiště je stálý host povinen nahlásit další osoby na recepci včetně jejich osobních údajů a zaplatit poplatek z pobytu.
Stálý host je povinen umístit na viditelném místě povolení pro vjezd automobilu.
Další poplatky nezahrnuté v poplatku za místo
Poplatek za spotřebu elektřiny za 1 kWh 7,- Kč
Záloha na elektřinu 1 000,- Kč
Paušální poplatek za každého psa 800,- Kč

Poplatky pro neubytované návštěvníky:

Poplatek za umístění vozidla na parkovišti na den
Osobní automobil na den 20,- Kč
Jednostopé motorové vozidlo na den 15,- Kč
Autobus a osobní obytné vozidlo (AVIA, ...) na den 60,- Kč
Vstupné do areálu
Dospělý - do 17.00 hodin
- od 17.00 hodin
25,- Kč
10,- Kč
Děti do 15 let 10,- Kč
Držitelé ZTP a ZTP-P 50 % sazby
Poplatek za prodej zboží za jeden den
Prodej zboží se záborem plochy do 10 m2 500,- Kč
Prodej zboží se záborem plochy nad 10 m2 700,- Kč

 

Poplatky za sportovní náčiní:

Poplatek za půjčení sportovního náčiní včetně poplatku za užívání hřiště
Stolní tenis (2 pálky, síťka, míček) na 1 hodinu 20,- Kč
Volejbalový míč a síť na 1 hodinu 20,- Kč
Badminton, pomalý tenis na 1 hodinu 20,- Kč
Loďka, šlapadlo na 1/2 hodiny 40,- Kč
Paddleboard na 1/2 hodiny 80,- Kč

Poplatek za rybolov

100,- Kč
Poplatek za poškození, zničení nebo ztrátu sportovních potřeb
Pádlo k paddleboardu 550,- Kč
Volejbalová síť 500,- Kč
Volejbalový míč 500,- Kč
Plážový míč 350,- Kč
Badmintonové pálky 100,- Kč
Ping - pong 150,- Kč
Pingpongové pálky 50,- Kč
Míčky na pomalý tenis 20,- Kč

Kde nás najdete:

© Kemp Rouchovany | www.rouchovany.cz/kemp |